Pożegnanie


 Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela


inż. Tadeusza Chęsego

twórcę czołowej firmy poligraficznej w Polsce –  Drukarni POZKAL w Inowrocławiu, wieloletniego Prezesa Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Odszedł od nas dobry Człowiek o silnym charakterze, niezwykłej osobowości, ujmujący skromnością oraz  twórczą wizją.
Żegnamy wspaniałego Kolegę, który cieszył się powszechnym poszanowaniem.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
Żegnaj Tadeuszu.

Koleżanki i Koledzy z Sekcji Poligrafów SIMP