Drukarnia Naukowo-Techniczna


Warszawa, ul. Mińska 65
Dawniej nosiła nazwę „Rewolucji Paźdzernikowej” – uruchomienie produkcji nastąpiło 7 listopada 1950 roku.
Drukarnię stanowiły 2 budynki na rogu ulicy Mińskiej i Chodawskiej, budynek produkcyjny i biurowiec. Większość maszyn była produkcji radzieckiej, od początku specjalizowała się w druku dzieł naukowych i technicznych. Już od lat 50-tych drukarnia drukowała na eksport do wydawnictw szwedzkich, zachodnioniemieckich i angielskich.
W latach 70-tych zakład zatrudniał około 1200 osób i posiadał własne przedszkole oraz ambulatorium.
W grudniu 1990 roku drukarnia zmieniła nazwę na „Drukarnia Naukowo-Techniczna”, mimo zastępowania wysłużonego sprzętu nowszym, wdrożenia systemu zarządzania ISO 9001:2000, zakład radził sobie na coraz bardziej wymagającym rynku ze zmiennym szczęściem, przechodząc różne okresy restrukturyzacji.
Po włączeniu do PAP wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze do rozwoju produkcji – niestety w 2012 roku ogłoszono upadłość drukarni i zwolniono ostatnich kilkudziesięciu pracowników.
Najcenniejszą pozostałością po drukarni jest działka.
Zapraszamy do współpracy osoby chcące opisać lisy drukarni i ludzi pracujących w niej.

http://www.twoja-praga.pl/praga/fabryki/2955.html