50-lecie działalności Sekcji Poligrafówprzy Oddziale SIMP w Kaliszu


W dniu 22 kwietnia 2023 roku w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbyła się uroczysta sesja z okazji 50-lecia działalności Sekcji Poligrafów przy Oddziale SIMP w Kaliszu.

W imieniu własnym i dyrekcji Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Jolanty Nowosielskiej, zebranych powitała Małgorzata Kołodziej, wicedyrektor.

Obradom przewodniczyła kol. Irena Czech, prezes Sekcji Poligrafów przy Oddziale SIMP w Kaliszu, która powitała uczestniczących w spotkaniu kolegów Andrzeja Szaefera, prezesa Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów, Stanisława Adamczaka, prezesa Oddziału SIMP w Kaliszu i Karola Kurasza, prezesa Zarządu Koła Terenowego SIMP w Kaliszu oraz pozostałych gości.

Historia powstania Sekcji Poligrafów Oddział SIMP w Kaliszu

Historia powstania Sekcji Poligrafów przy Oddziale SIMP w Kaliszu rozpoczęła się w 1973 r., kiedy na terenie Kaliskiej Drukarni Akcydensowej powstało Koło SIMP. Równocześnie, złożony został akces przynależności do Sekcji Poligrafów przy Oddziale Poznańskim SIMP, a od roku 1976, przy nowopowstałym Oddziale SIMP w Kaliszu.

Działalność Sekcji Poligrafów w Kaliskiej Drukarni była aktywna do końcówki lat 70-tych. Kaliska Drukarnia Akcydensowa stała się przedsiębiorstwem wielozakładowym, działała na terenie ówczesnego województwa kaliskiego w następujących miastach: Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Krotoszyn. Wówczas, Sekcja liczyła 40 członków i prowadziła dzięki poparciu finansowemu Drukarni, intensywną działalność włączając się czynnie w rozwój przedsiębiorstwa. W tym czasie założona zostaje Przyzakładowa Szkoła Poligraficzna o specjalnościach: introligator przemysłowy, maszynista offsetowy i typograficzny oraz maszynista kopista offsetowy. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu powstaje Studium Poligraficzne, a jego absolwenci zostają członkami naszej sekcji. W ramach działalności statutowej odbywają się narady, konferencje, sympozja oraz odczyty dla naszych członków sekcji, jak również dla szerokiego grona zainteresowanych spoza SIMP.

W latach 1976-1979 w Kaliskiej Drukarni Akcydensowej powstaje oddział druku offsetowego zatrudniający około 300 pracowników. Podstawowym profilem tego zakładu była produkcja kartograficzna, w tym: mapy, atlasy, produkcja dziełowa i każdego typu oprawy. Członkowie Sekcji byli organizatorami, kierownikami i wykonawcami tej produkcji. Zakład offsetowy był zakładem wiodącym w przedsiębiorstwie KDA.

Ten dynamiczny rozwój został zatrzymany wskutek reformy ustroju. Działalność fiskalna państwa postawiła przedsiębiorstwo KDA w 1994 r. w stan upadłości. Dzięki przynależności do Oddziału SIMP w Kaliszu i wsparciu ze strony zarządu Oddziału, działalność Sekcji mogła być kontynuowana. Pomimo, że Sekcja Poligrafów przy Oddziale SIMP w Kaliszu liczyła wtedy tylko 13 członków, jej członkowie drukowali szereg ciekawych wydawnictw, w tym również dla Oddziału SIMP w Kaliszu. Zaliczyć można do tego m. in. Monografię Oddziału SIMP w Kaliszu wydaną w roku 1998 oraz uzupełnienie do monografii w roku 2002.

Koleżanka Irena Czech, prezes Sekcji Poligrafów przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności z okresu od 2015 r. do chwili obecnej. Działalność statutowa Sekcji jest prowadzona w oparciu o zebranie ogólne raz w roku i cykliczne zebrania zarządu, na których ustalane są plany pracy oraz preliminarze finansowe na poszczególne lata. Ważny element działalności stanowią wyjazdy techniczne, w szczególności ukierunkowane na tematy poligraficzne. Po prelekcji Prezes Sekcji Poligrafów, głos zabrali zaproszeni na jubileusz goście.

W swoim wystąpieniu kol. Andrzej Szaefer, prezes Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów podkreślił znaczenie organizowanego spotkania: „Chciałbym podziękować za zaproszenie na Jubileusz 50-lecia Sekcji Poligrafów w Kaliszu. To niezwykłe wydarzenie jest okazją do spotkania wielu ludzi zaangażowanych w działalność sekcji i wspomagających ją. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym jubileuszu.” 

Podczas jubileuszu głos zabrał kol. Stanisław Adamczak, prezes Oddziału SIMP w Kaliszu, który złożył gratulacje okolicznościowe.

Sesja jubileuszowa Sekcji Poligrafów Oddziału SIMP w Kaliszu była okazją do złożenia podziękowań oraz  docenienia długoletniej aktywności i działalności na rzecz Sekcji Poligrafów koleżanki Ireny Czech, obecnej prezes (obok na zdjęciu), która otrzymała z rąk kol. Stanisława Adamczaka, prezesa Oddziału SIMP w Kaliszu Złotą Honorową Odznakę SIMP, przyznaną przez Zarząd Główny SIMP na wniosek Zarządu Oddziału SIMP w Kaliszu.

Prezes Oddziału SIMP w Kaliszu zaznaczył, że obecna sesja wyjazdowa Sekcji Poligrafów jest drugą z kolei, gdyż pierwsza miała miejsce w 2003 roku w Domu Pracy Twórczej NOT w Tłokini koło Kalisza. Zarządy Sekcji Poligrafów i Oddziału SIMP w Kaliszu zaprosiły na to spotkanie lokalnych przedsiębiorców – kaliskich poligrafów. Prezes wspomniał również, że w Kaliszu odbyła się prezentacja reprintu Biblii Gutenberga z Diecezji Pelplińskiej.

Korporacja Poligrafów Poznańskich przyłączyła się do gratulacji, wręczając okolicznościową statuetkę „50-lecie Sekcji Poligrafów w Kaliszu”, dziękując za wspaniałą organizację spotkania, dumne reprezentowanie branży oraz życzenia kolejnych lat owocnej pracy na rzecz Sekcji Poligrafów.

List gratulacyjne przesłali również: Artur Chęsy, prezes Drukarni POZKAL i jednocześnie prezes Koła Zakładowego SIMP oraz Adam Ciechanowicz, prezes Koła SIMP w Nowej Rudzie i kolega Bogdan Kostecki.

Kolega Jerzy Okupnik, prezes Oddziału SIMP we Wrocławiu wygłosił okolicznościowe gratulacje, życząc dalszych sukcesów w działalności Sekcji. Wspomniał, że jego Oddział zorganizował we Wrocławiu w dniach 8-12 września 1999 roku Kongres Poligrafów Polskich, olbrzymią imprezę z udziałem wielu zagranicznych gości. Było to wielkie wydarzenie w świecie poligrafii.

Następnym punktem jubileuszowego spotkania był odczyt dr Bogumiły Celer pt. „420 lat drukarstwa kaliskiego”. W sali obrad były wystawione eksponaty: starodruki kaliskie, o których była mowa w odczycie. Były również prezentowane wydawnictwa współczesne mówiące o życiu kulturalnym naszego miasta i regionu różnych kaliskich wydawców, a drukowane przez kaliskich drukarzy, firmy Edytor i Dangraf.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na uroczysty obiad z szampanem w restauracji „Emilia”. W trakcie obiadu kol. Irena Czech, prezes Sekcji Poligrafów Oddziału SIMP w Kaliszu wzniosła toast, dziękując wszystkim za obecność i szczerość wypowiedzi oraz życząc zdrowia i wielu sukcesów w kultywowaniu sztuki drukarstwa.

Obecnie Sekcja Poligrafów przy Oddziale SIMP w Kaliszu liczy 34 członków. W bieżącej kadencji, zarząd stanowią kol. kol.: Irena Czech, prezes i Ryszard Rokitnicki, wiceprezes.

Opracowała:
Irena Czech
Prezes Sekcji Poligrafów
przy Oddziale SIMP w Kaliszu